Remove advertisement
حسن افزوده درابی

حسن افزوده درابی

یا چیزی رو شروع نمی کنیم یا اگه شروع کردیم باید تا تهش بریم. از صفر باید صد ساخت. عاشق شنام. از کاری که انجام میدم لذت میبرم و از چیزی که جدید باشه استقبال میکنم. و یقین دارم زندگی عالی ساختنی است.