حسن افزوده درابی

همیشه دنبال ناشناخته هام و از بدست آوردنش لذت میبرم. عاشق شنا کردنم و دوستدارم هر روز چیزای بیشتری یاد بگیرم و مشتاق آشنا شدن با افراد جدیدم

Электронный управляющий для торговых точек  Реклама: ООО "Подарок.ру", ИНН 6670365209