کانال هواشناسی باد افشان

?بررسی اوضاع جوی شهرستان نطنز و بادرود ❄️پیش آگاهی و اطلاعیه هواشناسی ☔️گزارش لحظه ای شرایط جوی

Электронный управляющий для торговых точек