https://idqr.me/
Јавни страница - секој може да отворите страница од врската
Приватна страница - страницата може да се отвори само за вас