https://idqr.me/
Offentlig side - alle kan åpne side med link
Privat side om side bare kan åpne deg