https://idqr.me/
Јавна страница - свако може да отвори страницу на линку
Приватна страницу страницу можете да отворите само ви