Бизнес карт олж чадаагүй

Бизнес картыг устгасан байж болзошгүй