Κατάργηση διαφημίσεων

Κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου, ο λογαριασμός σας δεν θα βλέπει διαφημίσεις σε ολόκληρο τον ιστότοπο και οι πελάτες σας δεν θα βλέπουν διαφημίσεις στις επαγγελματικές σας κάρτες

1 μήνα

100 rub

1 έτος

1000 rub