တာင္းစကားဝှက်ကိုပြန်လည်

ယခုဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့အီးမေးလ်။ အလင့်ထားသည်စကားဝှက်ပြန်စေလွှတ်လိမ့်မည်။