Aplikácia

Zoznam jednoduchých aplikácií, ktoré pracujú na vizitke

Mapa

Označí stránky na mape

Otvoriť

Kalendár

Zobrazuje všetky vaše vizitky s kalendárom

Otvoriť