Апликације

Листа једноставних апликација које раде на визиткарти

Карта

Означава странице на мапи

Отвори

Календар

Приказује све ваше визиткарте са календаром

Отвори