Mga aplikasyon

Isang listahan ng mga simpleng application na gumagana sa isang business card

Mapa

Minamarkahan ang mga pahina sa mapa

Buksan

Kalendaryo

Ipinapakita ang lahat ng iyong mga business card na may isang kalendaryo

Buksan