Udělat elektronickou vizitku s QR kódem

Naplňte vizitku widgety

Příležitosti pro každou vizitku

Přidejte mnoho widgetů

Widgety

Zapojte média z různých zdrojů

Vložená média

Prozkoumejte vizitky ve vašem okolí

Vizitky na mapě
Každá vizitka s geo souřadnicemi je viditelná v aplikaci Mapy Karta

Vytvořit osobní kalendář

Osobní kalendář
Ukažte svým zákazníkům pracovní plán

Statistiky zobrazení vizitek

statistiky pro vizitky

A mnoho dalších možností. Podívejte se teď.

Začít
Vytvořte elektronickou vizitku

nebo se podívejte na příklad @testcard