ساخت کارت ویزیت الکترونیکی با کد رمزارز

کارت ویزیت خود را با ویدجت پر کنید

فرصت برای هر کارت کسب و کار

اضافه کردن بسیاری از ویدجت

ابزارک ها

قراردادن رسانه ها از منابع مختلف

رسانه های جاسازی شده

کاوش کارت های کسب و کار در نزدیکی شما

کارت های کسب و کار بر روی نقشه
هر کارت کسب و کار با مختصات جغرافیایی در برنامه نقشه قابل مشاهده است نقشه

ایجاد یک تقویم شخصی

تقویم شخصی
برنامه کاری را به مشتریان خود نشان دهید

مشخصات کارت مجازی

کارت ویزیت

و بسیاری امکانات دیگر. الان چک کن.

برای شروع
ایجاد کارت ویزیت الکترونیکی

یا یک مثال را ببینید @testcard