ทำให้เป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับ QR รหัส

เติมนามบัตรของเธอกับวิดเจ็ต

โอกาสสำหรับแต่ละนามบัตร

เพิ่มมากมายของวิดเจ็ต

วิดเจ็ต

ฝังสื่อออกจากต่างออกแหล่งข่าวของ

ฝังสื่อ

ค้นบัตรธุรกิจอยู่ใกล้คุณ

บัตรธุรกิจอยู่บนแผนที่
แต่ละนามบัตรงกับจีพิกัดคือมองเห็นได้ในแผนที่แอพ แผนที่

สร้างปฏิทินส่วนตัว

ปฏิทินส่วนตัว
แสดงงานที่แผนของลูกค้า

นามบัตรเสมือนมุมมองสถิติ

สถิติบนบัตรธุรกิจ

และอีกกี่คนที่เป็นไปได้ ตรวจมันออกไปเดี๋ยวนี้

เริ่มต้น
ทำให้เป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หรือเห็นเป็นตัวอย่าง @testcard