Направи Електронска Бизнис Картичка со QR кодот

Пополнете вашата бизнис картичка со додатоци

Можности за секој бизнис картичка

Додадете многу додатоци

Додатоци

Вградување на медиумите од различни извори

Вградени Медиуми

Истражуваат бизнис картички во близина на вас

Бизнис картички на мапата
Секој бизнис картичка со гео координати е видлив во Мапи стан Мапа

Креирајте лични календар

Лични календар
Покаже на планот за работа на вашите клиенти

Vcard видите статистика

статистика за бизнис картички

И многу други можности. Проверете сега.

За да започнете
Направи електронска бизнис картичка

или погледнете еден пример @testcard